Tweet RT Bradley Braves @BradleyBraves: …

RT Bradley Braves @BradleyBraves: To all our Bradley Student-Athletes 🔽 https://t.co/zDyYe8dYSw